Ransätersstämman 5 - 8 juni 2008

 


På dagarna slappade vi under partytältet
 

 

 

På festplatsen samlades spelmännen ...

 

... i små grupper och spelade

 

 

 

 

Nästa sida ägnas helt åt ÅKE UFO