Påskfest 1980

 

 

Inger och Rolf

Lena, Bertil och Lena
 

 

Sonja och Margareta

Hans
 

 Lars-Olof

Yvonne och Kristina
 

Ingrid, John, Inger och Berndt

Hans på scenen,
Britt-Marie, Ella, Göte och Bert
 

Bert och Birgit
 

Camilla, Britt-Marie, Birgit och Yvonne

Ingmar och Sonja

Hans, Kent och Göte