Bokenäsets Ådra
får danskar på besök


 
1981 fick Ådran besök av ett spelmanslag från Thy i Danmark.

Först var det fest i Dragsmarks hembygdsgård.

En utfärd med båten Soten