Kom och spela
1981


 

 

 
Allspel Inspelning pågår vid scenen
 

Camilla och Helen

Rut och Gunilla Blad

Gunilla, Rut och Ivar Blad
 

Rut Blad
 

 

Birgitta och Agneta

 

Hans och Ella

Helen och Sören

Rose-Marie
 

 

 

 

Martin och Margareta Martinsson

Martin och Margareta

Dans i Bokenäs Bygdegård

Björn sjunger en visa